PARODONTOLOGIJA IMPLANTOLOGIJA PARODONTALNA PLASTIČNA KIRURGIJA
  • PARODONTOLOGIJA
  • IMPLANTOLOGIJA
  • PARODONTALNA PLASTIČNA KIRURGIJA
UTF-8

Kaj je parodontalna bolezen

Parodontalna bolezen je ena najpogostejših kroničnih vnetnih bolezni pri odraslih. Je posledica kopičenja in razmnovanja bakterij v zobnih oblogah na površini zoba ob robu dlesni. Parodontalnih bolezni je več, vse pa prizadenejo tkiva v neposredni okolici zoba. Med najpogostejše, s plakom povezane bolezni obzobnih tkiv spadata gingivitis in parodontitis (kronični, agresivni).

V enem kubičnem milimetru zobnih oblog je približno 100 milijonov bakterij, ki se delijo na več kot 500 različnih vrst. Bakterije se na površini zob združujejo v kompleksne kolonije, imenovane bakterijski biofilm oziroma zobni plak. Njegova količina in sestava sta močno odvisni od uspešnosti njegovega odstranjevanja ob vsakodnevni ustni negi. Pri zdravih posameznikih so bakterije pretežno neškodljive, ob opustitvi ustrezne ustne higiene pa se biofilm nemoteno razvija, pri čemer nastaja vedno debelejši sklad, v katerem se sestava bakterij spremeni tako, da se veča število patogenih, predvsem anaerobnih bakterij, ki jih  povezujemo z nastankom parodontalne bolezni.

Parodontalna bolezen se večinoma prične že v zgornji odrasli dobi. Zaradi slabo opaznih znakov in odsotnosti bolečine je ni mogoče hitro prepoznati. Čeprav napreduje počasi, ogroža funkcionalnost zobovja in v končni fazi vodi v izgubo zob.

Parodontalna bolezen je kljub dobrim možnostim zdravljenja še posebej v primerih, ko je odkrita pravočasno, v Sloveniji še vedno glavni razlog za izgubo zob po 35. letu starosti.

Raziskava, ki so jo opravili na Stomatološki kliniki v Ljubljani, kjer so dvajset let spremljali stanje obzobnih tkiv odraslih prebivalcev Ljubljane, je pokazala alarmantno stanje. Parodontalna bolezen prizadene več kot 90% prebivalstva, več kot 50% prebivalcev Ljubljane pa ima znake zmerne ali napredovane parodontalne bolezni. Podatki žal ne kažejo, da bi se stanje v zadnjih letih izboljševalo.

VEČ

Parodontalna bolezen prizadene več kot 90 % odraslega prebivalstva.

Več kot 50 % odraslih prebivalcev Ljubljane ima znake zmerne ali napredovale parodontalne bolezni.

Specialistična parodontološka ambulanta Mikuž d.o.o.

Potočnik in Mikuž
zobozdravniki specialisti
Beethovnova ulica 6
1000 Ljubljana
T +386 (0)51 434 222
M 040 562 653
E info@parodontologija.si

TRR: 29000-0051724428
IBAN: SI56 2900 0005 1724 428
SWIFT: BACXSI22
ID za DDV: 58114971
Nismo zavezanci za DDV.
MŠ: 3327876000

Šifra izvajalca: 55122
Osnovni kapital družbe: 7.500,00 EUR
Vpis: Pri okrožnem sodišču v Ljubljani vl.št. 2008/18796

© Ana Mikuž. 2024. Vse pravice pridržane.